Property development and project management

Complete development management

We will help you buy the property, finance the deal and the development activity that comes later. We will find professional designers and contractors; We’ll give the project it’s soul – create the concept and vision of the end result. And what’s most important: We will find the buyers or users for the end result.

We’ll control and arrange the whole process from start to finish – so, that the result will be the best for you.

Purchasing the propertyDue dilligence, legal counselling, structuring the deal, financing the deal.

Business plan – Setting the goals, market research, best use analysis, finance-and action plan.

Design solution – Relying on market research, drawing up the concept, creating the first visuals.

Detailed planning – Applying for the optimal and maximum construction law for the property.

Engineering – Architectural drafting of the design solution, engineering solutions, construction permit.

Financing – Organizing the financing of the construction and other project expenses.

Marketing and sales – Marketing, finding the user or buyer for the end-result.

Kinnisvara arenduse juhtimise käigus lisanduvad lisaks ülaltoodud peamistele etappidele muud kõrvaltegevused ja etapid. Optimaalse ajakulu saavutamiseks lahendatakse ja viiakse need etapid meie poolt läbi paralleelsete, osaliselt kattuvate tegevustena. Tavaline kinnisvara arendusprojekt sisaldab (eriti algetapis) piisavalt ebamäärasusi, mistõttu on vajalik kogu arendusprojekti jooksul kiire ja operatiivne ümberreageerimine. Nii on vajalik varasemate eesmärkide ja tegevuste mugandamine või hoopis ümbermuutmine.

Selline muutuvas keskkonnas ja protsessis tegevus eeldab tugevaid partnereid, tugevat meeskonda, kõrget organiseerituse taset ning muutuste ja muudatustega kohanemisvõimet. Kõike seda saame teile oma kogemuspagasile toetudes pakkuda.

Kinnisvara projektijuhtimine on kindel tee Sinu arendusprojekti eduka lõpuleviimiseni.