Kinnisvara arenduse juhtimine

Kinnisvaraarendus – Protsess

majaAitame sul kinnistut soetada, finantseerida tehingut ja hilisemat arendustegevust. Leiame võimekad projekteerijad ja ehitajad; anname projektile hinge – loome kontseptsiooni ja nägemuse lõpptulemusest. Ning mis peamine: leiame töö tulemusele ostjad või kasutajad.

Kontrollime ja korraldame kogu seda protsessi algusest lõpuni, selliselt et selle tulemus on sinule parim.

Kinnistu soetamineDue dilligence, juriidiline nõustamine, tehingu struktureerimine, tehingu finantseerimine

Äriplaan – Eesmärkide seadmine, turu-uuringud, parima kasutuse analüüs, finants- ja tegevusplaan.

Ideelahendus ja detailplaneering – Kontseptsiooni loomine, esialgsed visuaalid. Optimaalse ehitusõiguse taotlemine.

Projekteerimine – Ideelahenduse arhitektuurne vormistamine, insenerlahendused, ehitusluba.

Ehitamine – Arhitektuurse lahendi valamine “kivisse”. Pakkumiste korraldamine, ehitaja(te) valik. Ehitustööde korraldamine ja juhtimine.

Finantseerimine – Ehituse ja muude projektikulude finantseerimise organiseerimine

Turundus ja müük – Turundus, arenduse lõpptulemusele kasutaja või ostja leidmine

Kinnisvaraarenduse juhtimise käigus lisanduvad lisaks ülaltoodud peamistele etappidele muud kõrvaltegevused ja etapid. Optimaalse ajakulu saavutamiseks lahendatakse ja viiakse need etapid meie poolt läbi paralleelsete, osaliselt kattuvate tegevustena. Tavaline kinnisvara arendusprojekt sisaldab (eriti algetapis) piisavalt ebamäärasusi, mistõttu on vajalik kogu arendusprojekti jooksul kiire ja operatiivne ümberreageerimine. Nii on vajalik varasemate eesmärkide ja tegevuste mugandamine või hoopis ümbermuutmine.

Selline muutuvas keskkonnas ja protsessis tegevus eeldab tugevaid partnereid, tugevat meeskonda, kõrget organiseerituse taset ning muutuste ja muudatustega kohanemisvõimet. Kõike seda saame teile oma kogemuspagasile toetudes pakkuda.

Kinnisvaraarendus saab olla edukas, kui projektiga on tegelemas oma ala parimad.

Kinnisvara projektijuhtimine on kindel tee Sinu arendusprojekti eduka lõpuleviimiseni.