Ehituse- ja projekteerimise juhtimine

Ehituse juhtimine

Ehitamise puhul peab tellija arvestama sellega, et:

  • Ehituse käigus tekib tellijale oluline lisaajakoormus, seda igapäevase suhtluse, probleemide lahendamise jms näol
  • Ehitaja tunneb oma tööd peensusteni, tellija aga mitte. Ehitajaga suhtlemiseks peab olema ehitaja, vastasel korral tõmmatakse sulle „müts pähe“.
  • Ehitaja ei paku Tellijale välja kasulikke ja odavamaid lahendusi, kui ta sellest ise kasu ei saa
  • Kõik ehitusprojektid lähevad üle tähtaja, kui ehitajal „kubjast“ seljas ei ole.

Projektijuht võtab enda kanda tellija lisandunud töökoormuse, juhib ehitust selliselt, et see püsib eelarves ja ajakavas. Suhtleb ehitajaga kui võrdne võrdsega.

Ehituse juhtimise teenuse puhul:
– korraldame pakkumisdokumentatsiooni koostamise
– koostame eelarved, mida jooksvalt kontrollime
– korraldame vähempakkumised
– sõlmime lepingud
– koostame ajagraafikud, mida järgnevalt jooksvalt kontrollime
– kontrollime jooksvalt tegevust töömaal: kvaliteedi ja korralduse osas
– korraldame objekti vastuvõtmise ja vajalike lubade taotlemise
– võtame enda kanda kogu ehitusprojektiga seonduva suhtluse, tuues tellijale vaid olulised otsustamist vajavad küsimused
– teostame muud ehituse juhtimisega seonduvad tegevused

Projekteerimise juhtimine

Projekteerimise puhul peab tellija arvestama sellega, et:

  • Arhitekti peamine eesmärk on püstitada endale monument, mitte tellijale odav/kasumlik hoone
  • Arhitektid on head kunsti vallas, kuid kehvad kella tundmise vallas
  • Kõige suurem sääst hoone lõppmaksumusest saavutatakse projekteerimisfaasis

Projekteerimise projektijuht võtab endale peaprojekteerija rolli, koordineerib kõikide ehitusprojekti osaliste (arhitekt, eriosade projekteerija, konstruktor, jne) tööd, esindades tellija huve. Selliselt tagatakse projektdokumentatsiooni valmimine õigeaegselt ning kasutades ökonoomseid lahendusi.

Projekteerimise juhtimise teenuse puhul:
– koostame lähteülesanded
– koostame projekteerimise eelarve
– korraldame konkursi või vähempakkumised
– sõlmime lepingud
– koostame projekteerimise meeskonna
– juhime projekteerimismeeskonna tööd
– jälgime, et projekteerimise protsessi kasutataks ökonoomseid lahendusi
– koostame ajagraafikud ning jälgime neid
– suhtleme kohaliku omavalitsusega, mis on vajalik ehitusloaprotsessis
– korraldame ehitusloa (ja muude lubade) hankimise
– teeme muud projekteerimise juhtimise juures vajalikud tööd

Kinnisvara projektijuhtimine on kindel tee Sinu arendusprojekti eduka lõpuleviimiseni.